Kategori Kepegawaian

Jenis Kenaikan Pangkat PNS

eorang Pegawai Negeri Sipil diberikan kenaikan pangkat apabila telah memenuhi syarat tertentu, seperti kinerja, gelar pendidikan, masa kerja, dan sebagainya....

Kenaikan Pangkat Anumerta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anumerta /anu·mer·ta / ①a setelah meninggal; ② n penghargaan (gelar, pangkat, dan sebagainya) yang diberikan kepada anggota angkatan bersenjata...

Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar...